Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej – Kraków-Skotniki

Nasz zespół został zaproszony na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej do Krakowa-Skotniki

Informacje szczegółowe
Termin  10-11 styczeń rocznik 2001

Miejsce rozgrywania turnieju:
Centrum Sportowo–Rekreacyjne J&J Sport Center
Kraków-Skotniki ul.Winnicka 40

Planowana ilość zespołów
10-24 w każdej kategorii wiekowej do 12 zawodników w drużynie.
Mecze rozgrywane na boisku ze sztuczną nawierzchnią
Prestige System zaproponowana przez UEFA i FIFA.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ochraniacze.

Czas gry
minimum 15 min – faza grupowa i finałowa
Liczba zawodników biorących udział w meczu
4+1 rocznik 2007, 5+1 rocznik 2001, 6+1 w pozostałych rocznikach – Edycja zimowa
8+1 rocznik 2002, 2003, 6+1 w pozostałych rocznikach – Edycja letnia
Organizatorzy gwarantują rozegranie co najmniej 6 meczów

Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w internacie, ośrodku turystycznym lub hotelu według uznania J&J Sport Center Skotniki. Aby gra była w pełni bezpieczna, powinna odbywać się na należycie do tego przygotowanych obiektach sportowych. Użyte materiały powinny posiadać atesty potwierdzające ich wysoką jakość oraz nieszkodliwość dla zdrowia. Wszelkie parametry nawierzchni jak toczenie i odbicie piłki, przyczepność i elastyczność (potwierdzone końcowymi badaniami) dają poczucie gry na murawie naturalnej oraz spełniają wymogi stawiane sztucznej trawie przez FIFA. Właśnie takie cechy pozwalają młodemu piłkarzowi na odpowiedni rozwój umiejętności techniki gry, dbając równocześnie o prawidłowy rozwój jego organizmu, chroniąc stawy przed przeciążeniami. Obiekt na którym rozgrywane będą mecze jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w południowej Polsce. Ośrodek J&J SPORT CENTER posiada pełnowymiarowe, oświetlone, boisko piłkarskie pokryte sztuczną nawierzchnią. Jest ono, podobnie jak mniejsze boiska wyścielone syntetyczną trawą, która otrzymała rekomendację FIFA oraz UEFA. Nowoczesna technologia posiada wszystkie wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty oraz posiada parametry zbliżone do trawy naturalnej – komfort gry, elastyczność pochłaniająca doskonale energię uderzeń i upadków, a także wślizgów i wstrząsów.

CEL ZAWODÓW
Promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

CEL CHARYTATYWNY
Wsparcie dla Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy „FOR BG” zajmującej się ułatwianiem ludziom niepełnosprawnym dostępu do aren sportowych.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH
W Zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH
Drużyny mające zamiar uczestniczyć w zawodach winny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer koszulki. Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer na koszulce.

SĘDZIOWANIE
Obsadę sędziowską zapewnia organizator. Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną PZPN. Zmiany zawodników system hokejowy, na swojej połowie boiska. Wszystkie rzuty wolne wykonywane są według interpretacji sędziego. Opiekunowie drużyn zobowiązani są do podania listy uczestników zawodów, z ważnymi badaniami lekarskimi. Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie lub faul na czas do 5 minut według interpretacji sędziego, w wyjątkowych sytuacjach na cały mecz.

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Planowany jest udział 10 do 24 zespołów w każdym roczniku. W grupach obowiązuje system gier „każdy z każdym” o kolejności w grupie decyduje:

  • liczba zdobytych punktów we wszystkich meczach grupowych,
  • bezpośredni pojedynek, w przypadku 2 drużyn z tak samą ilością punktów,
  • stosunek bramek we wszystkich meczach grupowych,
  • większa liczba strzelonych bramek we wszystkich meczach grupowych,
  • w przypadku większej liczby zespołów, jeśli żadne z powyższych nie rozstrzygnie o kolejności w grupie – dodatkowa tabela między zainteresowanymi.

OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator.

NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1 – 3 drużyny otrzymują PUCHARY
Upominki indywidualne otrzymują:

  • najlepszy zawodnik turnieju
  • najlepszy bramkarz turnieju
  • zdobywca największej ilości bramek

Zawodników do nagród indywidualnych typuje organizator.

Turniej oprócz aspektu sportowego ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przez los poprzez działania Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy – strona www.forbg.vot.pl

Jeżeli macie dobre pomysły zapraszam do współpracy!!!

W trakcie turnieju będzie jak zwykle organizowana kwesta charytatywna – zachęcam do przywożenia gadżetów, w celu wsparcia osób potrzebujących.

Wpisowe na Turniej: 350 zł

Ze względu na budżetowanie imprezy, przyjazd drużyn i udział w turnieju możliwy jest tylko z zakwaterowaniem w opcjach i miejscach podanych przez organizatora.